Nyt menighedsråd er valgt

Den 15. september 2020, på en dejlig sensommeraften, blev der i Reerslev præstegården, valgt et nyt menighedsråd.
På valgforsamlingen skulle der vælges 5 medlemmer til menighedsrådet, plus 3 stedfortrædere.

Følgende blev valgt til menighedsrådet:
Helle Vejsnæs, Bøgebjergvej
Pernille Pagh, Reerslevvej
Lene Thamm, Bendtsens Gård, Ruds Vedby
Hanne Brandt, Kongstedvej
Kamma Hvenegaard, Tranemosevej

Som stedfortrædere blev valgt:
Anita Olsen, Hestehaven
Anne Lise Vinther, Reerslevvej
Lene Dursben, Hestehaven

Menighedsrådet begynder sin 4 årige funktionsperiode 1. søndag i advent 2020.

I medfør af Kirkeministeriets cirkulærer nr. 9011, nr. 9012 og nr. 9013 af 10. januar 2020, bekendtgøres hermed, at der senest 4 uger ( dvs. senest den 13. oktober 2020) kan indgives en kandidatliste for evt. afholdelse af afstemningsvalg.
Kandidatlisten skal afleveres i postkassen hos formand for valgbestyrelsens, Lene Dursben, Hestehaven 34, Reerslev – senest denne dag klokken 12.00.

Venlig hilsen
Valgbestyrelsen

Kirken er åben igen

Men for at undgå corona-smitte, gælder der dog særlige forholdsregler:

  ♥  I Reerslev kirke må der højest være 22 personer foruden personalet
  ♥  Der er håndsprit i våbenhuset, som alle bedes bruge
  ♥  Der er afmærkede pladser, så afstandskrav overholdes

Orgelindvielse
den 27. september kl. 11.00
Festgudstjeneste  v/ Jørn Noe

Det “nye” orgel er ved at blive samlet, se billederne

Er der noget smukkere end en nykalket landsbykirke? se billederne

“Nyt” orgel til Reerslev kirke

I midten af august måned begynder opsætningen af et ”nyt” orgel i Reerslev Kirke som erstatning for det nuværende Starup-orgel.
Nyt er sat i anførselstegn, da orglet der opsættes i kirken ikke er nyt, men er Finderup kirkes nuværende orgel, der flyttes til Reerslev…. læs mere

Har du brug for en at tale med?
Husk at du stadig har mulighed for at tale med os i denne tid – vi sidder klar ved telefonen:
Sognepræst Jørn Noe
på tlf. 5885 2250
og på mail: noe@finderupkirke.dk
Sognepræst Susanne Pedersen
på tlf. 5826 2031
og på mail: susanne@finderupkirke.dk

KONFIRMATION 2021

Går du i 6. klasse i Høng?
Vil du gerne konfirmeres i Finderup, Sæby eller Buerup Kirke i 2021?
Så er det nu, vi rykker!😊 Læs mere