Konfirmation 2021

— tilmelding til konfirmationsforberedelse, klik her

Kirken er åben igen

Men for at undgå corona-smitte, gælder der dog særlige forholdsregler ved gudstjenester og kirkelige handlinger:

  ♥  I Reerslev kirke må der højest være 22 personer foruden personalet
  ♥  Der er håndsprit i våbenhuset, som alle bedes bruge
  ♥  Der er afmærkede pladser, så afstandskrav overholdes

Næste gudstjeneste
den 25. oktober kl. 11.00
v/ Susanne

En kongelig koncert i Reerslev

Musikken blomstrede ved Christian 4.s hof, og det gjorde den også i Reerslev kirke torsdag aften ved koncerten med Lene Langballe (fløjte) og Vibeke Astner (orgel).

læs mere

Nyt menighedsråd er valgt

Den 15. september 2020, på en dejlig sensommeraften, blev der i Reerslev præstegården, valgt et nyt menighedsråd.
På valgforsamlingen skulle der vælges 5 medlemmer til menighedsrådet, plus 3 stedfortrædere.

Følgende blev valgt til menighedsrådet:
Helle Vejsnæs, Bøgebjergvej
Pernille Pagh, Reerslevvej
Lene Thamm, Bendtsens Gård, Ruds Vedby
Hanne Brandt, Kongstedvej
Kamma Hvenegaard, Tranemosevej

Som stedfortrædere blev valgt:
Anita Olsen, Hestehaven
Anne Lise Vinther, Reerslevvej
Lene Dursben, Hestehaven

Menighedsrådet begynder sin 4 årige funktionsperiode 1. søndag i advent 2020.

I medfør af Kirkeministeriets cirkulærer nr. 9011, nr. 9012 og nr. 9013 af 10. januar 2020, bekendtgøres hermed, at der senest 4 uger ( dvs. senest den 13. oktober 2020) kan indgives en kandidatliste for evt. afholdelse af afstemningsvalg.
Kandidatlisten skal afleveres i postkassen hos formand for valgbestyrelsens, Lene Dursben, Hestehaven 34, Reerslev – senest denne dag klokken 12.00.

Venlig hilsen
Valgbestyrelsen

Er der noget smukkere end en nykalket landsbykirke? se billederne