Næste gudstjeneste:

 

Søndag den 31. januar kl. 11.00
Søndag septuagesima
v/ Jørn Noe

Vi holder gudstjenester igen!

Så må vi igen holde gudstjenester i vores dejlige kirke – dog er der kommet skærpende krav til, hvordan en sådan gudstjeneste kan gennemføres.

Fra nu af og indtil videre vil alle gudstjenester vare max. en halv time.

Der vil ikke være fælles salmesang, men sang ved kirkesangeren.

Der bliver ikke altergang.

Afstandskravet er forøget til 2 m mellem kirkegængerne.

I Reerslev kirke må vi kun være 11 kirkegængere, da der skal være 4 m² pr. person .

Kirkelige handlinger kan også godt finde sted, her gælder også ovenstående.

Liturgien vil i den kommende tid være:
Præludium – indgangsbøn – salme – kollekt – evangelielæsning – trosbekendelse – kort prædiken – salme – kollekt – velsignelse – salme – udgangsbøn – postludium.