Næste gudstjeneste:

Søndag den 2. februar

Kyndelmisse

kl. 19.00 v/Susanne og Jørn