Menighedsrådet

formand/kirkeværge
Lene Thamm

Tranemosevej 9A, Reerslev
4291  Ruds Vedby
tlf. 2096 8112
lt@reerslevkirke.dk
agertoft-4 Jackie Poul Agertoft
Reerslevvej 24
Reerslev
4291  Ruds Vedby
tlf. 2826 5155
jpa@reerslevkirke.dk
klejstrup-2 sekretær, kasserer
Jane Klejstrup
Reerslevvej 44
Reerslev
4291  Ruds Vedby
tlf. 2690 4038
jk@reerslevkirke.dk
dursben-2 kontaktperson
Lene Dursben
Hestehaven 34
Reerslev
4291  Ruds Vedby
tlf. 4013 9787
ld@reerslevkirke.dk
clausen-2 næstformand
Anita S. Clausen
Reerslevvej 24
Reerslev
4291 Ruds Vedby
tlf. 2857 9190
asc@reerslevkirke.dk
kirkeværge
Jørn Noe
tlf. 5885 2250
jon@km.dk
Menighedsrådets møder holdes i konfirmandlokalet i Præstegården. Møderne er offentlige og alle er velkommen.Dagsorden offentliggøres en uge før mødet her på hjemmesiden og i kirkens våbenhus. Efter møder kan referatet læses på hjemmesiden og i våbenhuset.

Næste menighedsrådsmøde:

den 14. marts 2018 – kl. 19.00

Se mødereferater