Aktiviteter

 

Kommende arrangementer
25. oktober – kl. 19.00
i Reerslev Kirke

Martin, mennesket
og musikken

En musikalsk billedfortælling om Martin Luther – en blanding af koncert, fortælling og billedshow.
Søren Juhl og Viola Chiekezi fortæller historien om Luthers liv og hans kamp for at reformere kirken og finde glædens Gud.

9. november – kl. 18.00
i Finderup Sognegård
Caféaften i Finderup
Tove Tieldow fortæller med billeder og ord fra før og nu om Jens Julius Madsens livsbane, krydret med datteren, Doris Nielsens, beretning om sin far.
Jens Julius Madsen var murer, bygmester og arkitekt, og Høng og omegn bærer stadig præg af hans virke.

Der serveres smørrebrød og kaffe.
Tilmelding senest d. 2/11 til Annette tlf. 4025 0227.
14. november – kl.19.00
i Reerslev Kirke
Foredrag
Mød “Pigen med glasknoglerne” i et ærligt og livsbekræftende foredrag.

Marie Holm Laursen lider af knogleskørhed, men har på trods af sin sygdom, valgt at fokusere på det positive frem for det negative, og ser muligheder frem for begrænsninger.
26. november  kl.10.00
i Vor Frue Kirke
Provstiets fælles
reformationsfejring
Hele provstiet fejrer 500-året for reformationen ved fælles gudstjeneste i Vor Frue Kirke, Kalundborg.Efter gudstjenesten er der vandring/kørsel til Nyvangskirken, hvor der serveres let frokostanretning.
Kl. 14.00 er der afsluttende koncert med Weyses Reformationskantate.

Det hele er gratis, men deltagelse i spisning kræver tilmelding til Annette, tlf. 4025 0227 – senest d. 17/11.

 

Mother Teresa Klubben

Mother Teresa klubben er et tilbud til beboerne i Reerslev sogn,
– og til andre der har lyst til at deltage.

Klubben producerer årligt omkring 100 tæpper m.v.
De sendes via “Nødhjælpsdepotet i Næstved” direkte til de nødlidende, i lande som Litauen, Rumænien, Armenien, Hviderusland og en række afrikanske lande.

Når vi mødes, hygger vi os med sang, kaffe og hjemmebag.
Der bliver læst en historie, mens strikkepindene klirrer, og der bliver talt om aktuelle begivenheder og løst og fast i al almin-
delighed.
Dagen sluttes med Fadervor og en sang eller salme.
Vi betaler 20 kroner for kaffen.

Vi har plads til flere deltagere, både mænd og kvinder.
Klubben tager gerne imod akrylgarn.

Klubben mødes i Reerslev Præstegård
den 2. tirsdag i måneden kl. 14.00-16.30

undtagen i juli og august måned
Kontakt:
Jonny Jespersen tlf. 6111 4335