Næste gudstjeneste:

Søndag den 17. december
kl. 11.00  v/ Jørn Noe

Lucia-gudstjeneste

den 15. december kl. 17.00
med børn fra “Nordlyset”

Kattrup Gods julehjælpen
Der vil igen i år være mulighed for trængende Reerslev-borgere, at søge om lidt økonomisk hjælp til julen fra Kattrups Gods legatet.
Ansøgning om julehjælp sker vedhenvendelse til sognepræst Susanne Pedersen, enten pr. mail supe@km.dk eller på tlf. 5826 2031.